Euskara

Antolamendu egitura:

Zinegotzi arduraduna: Josune Irabien.

Teknikariak:

    • Euskara teknikari ba.

    • Bi administrari laguntzaile.

Zeregina

Euskararen erabilera sustatzea gizarteko ohitura guztietan, eta askotariko kolektibo eta erakundeetako ahaleginak eta jarduerak koordinatzea, euskararen erabilera normalizatzeari dagokionez.

Jarduera nagusiak

  • Amurrioko Udalean eta udalerrian hizkuntza-politika proposatzea eta garatzea.

  • Euskararen Plan Estrategikoa bultzatzea.

  • Udalerriko datu soziolinguistikoak biltzea eta lantzea.

  • Euskararen inguruko eskubideak zein diren jakinaraztea.

  • Euskararen erabilera eta ikaskuntza indartzera bideratutako planak eta kanpainak zuzentzea eta antolatzea.

  • Euskararen alde lan egiten duten beste erakunde batzuen arteko harremanak indartzea.

  • Euskararen alde lan egiten duten elkarteei diruz laguntzea.

  • Udalerriko kultur eta kirol elkarteek herritarrentzat oro har egiten dituzten ekintzen programetarako itzulpen zerbitzua jartzea.
  • Euskara ikasteko laguntza bekak ematea.

  • Merkataritzari eta ETEri laguntzea, eguneroko jardueran euskara erabil dezaten.

Documentuak

File type pdf iconAta de terceros

File type pdf iconDIRU-LAGUNTZEN OINARRIAK 2016 EUSK

File type pdf icon<strong>EUSKARA BEKA</strong> 

Plan Estatégico 2010-2013

II. Plan euskera

Impreso de solicitud de beca

Plan de gestión 2009

Evaluación del Plan de Gestión 2007

Evaluación del Plan de Gestión 2007

Plan estratégico 2006-2009 del PGPUE

Plan de Normalización del Uso del Euskera en el Ayto. de Amurrio